Skip to main content Skip to page footer

Kariera

Counsel (v sodelovanju z Wolf Theiss)

V okviru sodelovanja s pisarni Wolf Theiss Žiga napreduje na položaj Counsel.

Samostojni odvetnik

Žiga pot nadaljuje kot samostojni odvetnik, v sodelovanju z Wolf Theiss.

Senior Associate

Vpis v imenik odvetnikov

Zaposlitev pri Wolf Theiss

Žiga se odzove vabilu avstrijske družbe Wolf Theiss, da se pridruži slovenski podružnici z namenom okrepitve lokalnega oddelka za reševanje sporov in delovno pravo.

Odvetniški kandidat

Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se Žiga kot odvetniški kandidat pridruži večji slovenski gospodarskopravni odvetniški pisarni.

Sodniško pripravništvo in opravi pravniški državni izpit

Po diplomi se Žiga zaposli na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer opravi dvoletno sodniško pripravništvo.

Univ. dipl. prav.

Žiga Dolhar diplomira cum laude na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Mihe Juharta, na temo Vzpostavitve materialnopravne odgovornosti strank nepodpisnic v mednarodni prodaji blaga.

Objave

Pravo v informacijski družbi

 • recenzija knjige Pravo v informacijski družbi (ur. dr. Matija Damjan; avtorji  dr. Meta Ahtik, dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Maja Brkan, dr. Bojan Bugarič, dr. Matija Damjan, dr. Aleš Galič, Andrej Grah Whatmough, dr. Peter Grilc, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Jerca Kramberger Škerl, mag. Jure Levovnik, Blaž Markelj, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, Neža Muhič, Neža Pogorelčnik, Jernej Pusser, LLM, dr. Lojze Ude, dr. Katarina Zajc, dr. Sabina Zgaga)
 • v: Pravna praksa 27, 10. 7. 2014

Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi: Ahmet Yildirim proti Turčiji, št. 3111/10, 18. december 2012
 • v: Pravna praksa 3, 24. januar 2013

Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV, C-360/10, 16. februar 2012
 • v: Pravna praksa 9, 8. marec 2012

Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah

 • soavtor: dr. Saša Zagorc
 • kratki znanstveni prispevek, v: Pravna praksa 49-50, 22. december 2011, priloga

Filtriranje avtorskih vsebin

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, 24. november 2011
 • v: Pravna praksa 47, 8. december 2011

Patološkost prostovoljne zunajzakonske skupnosti

 • članek, v: Pravna praksa 20, 26. maj 2011

Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije